Vrienden, met pijn in het hart en diepe droefheid in ons gemoed, melden we u dat onze medewerker en goede vriend Piet Van Bastelaar van ons is heen gegaan.
Piet is zaterdag 26 mei, enkele weken voor hij 85 jaar werd, overleden. Op zaterdag 2 juni namen we afscheid… een bittere belevenis en een mooie blik op de voorbije jaren..

Piet was de laatste weken opvallen afwezig en had het moeilijk…en we zagen het niet…
Piet was geen opvallende verschijning maar een zeer gedreven medewerker in al wat hij ontplooide en ook om ons project “Kreverhille” vlot te laten draaien. Piet vervoegde ons team begin 1998. Het werd met hem in ons midden een gezellige en actieve belevenis. Vanaf begin 2000 vervulde hij de ral als vicevoorzitter van RKH vzw. Hij was zowat het “controle orgaan” van onze activiteiten. Hij had geen hoog woord maar wat hij aanbrach was “raak” en sturend.
Zonder zijn actieve steun zou het veel moeilijker zijn gegaan. Het voelde steeds “warm” aan met Piet in de buurt. Een ware vriend die steeds meende wat hij bedoelde.
We zijn doorheen onze droefenis toch ook blij… we zijn blij dat we Piet mochten kennen en dat we hem mochten “genieten” in ons gezelschap en onze gemeenschappelijke activiteiten.
Dank Piet voor uw gedrevenheid en vooral voor de geweldige steun en het vertrouwen dat we mochten ervaren. Dank u Piet voor uw welgemeende vriendschap.
Piet heeft onze hand nu los gelaten…we moeten alleen verder en geloof me, het zal niet eenvoudig zijn…
Wij kunnen Piet niet los laten, hij blijft in ons midden, hij blijft in ons hart en een ware steun om verder te doen…

 

Bestellingen van koninginnen voor 2018, komen op de wachtlijst terecht.

Scherm
Om een hoge kwaliteit te waarborgen wordt het aantal te telen koninginnen beperkt. Er kan nog besteld worden als de teller op 0 staat, maar dan komt u op een wachtlijst terecht en is het niet zeker dat u nog tijdens het lopende seizoen beleverd wordt.

 

De bestelde koninginnen worden verdeeld in volgorde van bestelling.

Vanaf nu is verzenden mogelijk mits een meerprijs van 5 Euro verzendkosten en voorafbetaling door bankoverschrijving.

 

Klusdag: de eerstvolgende klusdag is op 14 april 2018.

Wie wil komen helpen, graag Jean Pierre verwittigen aub (jpslootmans@rkhvzw.be).

 

Opstellingen voor 2018 en afhalen enkel op maandag en donderdag.

Aanleveren vanaf maandag 4 juni tot en met maandag 16 juli 2018.

 

Onze kalender 2017-2018 kan u hier downloaden.

   

Niet vergeten !

Wie gebruik wenst te maken van de paringsstand dient in het bezit te zijn van een gezondheidsattest . Meer weten ? Klik hier

 

De Kreverhille-tuin heeft een verzoekje...

We gaan op de paringsstand een flinke boord "zomerbloeiers"  aanplanten. Het zullen "vaste planten" zijn. Deze hebben de eigenschap om jaarlijks opnieuw bovengronds te ontwikkelen en een ganse zomer vanaf juni tot oktober rijkelijk te bloeien. Ze sterven bovengronds weg in de winter.

Wie kan ons helpen om aan gevarieerd plantgoed te komen?

Ons oog valt op; Helenium, Echinacea, Asters, Acaena, Agastache, Asclepias, Astrantia, Campanulla, Coreopsis, Echinops, Salvia sup., Erigeron, Eryngium, enz
Ze moeten vooral herbloeiend zijn en aantrekkenlijk voor bijen.

Het is de bedoeling om ongeveer 150m² aan te leggen. De planten worden dicht bij elkaar geplant zodat ze snel tegen elkaar aan groeien. Het moet een indrukwekkende bloementapijt worden in de zomermaanden.

Dank voor uw hulp

 

 

 Lidgeld voor 2018 kan reeds aanbetaald worden.

 Men is 1 jaar lid van RKH vzw voor slechts € 15.

 IBAN:          BE12 9731 7640 0392

 BIC:            ARSPBE22 

 Met de vermelding: lidgeld 2018 en uw e-mail adres 

 

Wij proberen onze leden van onze vereniging bij te staan waar we kunnen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Daarom is het belangrijk om u te registreren.

Van zodra U lid bent, en u zich geregistreerd hebt, krijgt u toegang tot ons forum waar u terecht kan met vragen, opmerkingen of speciale publicaties.

U kan dan ook extra informatie downloaden.

Doen!