kreverhille2In de buurt van Kreverhille, (een gehuchtje bij Ossenisse) is de paringsstand voor de bevruchting van jonge bijenkoninginnen, gevestigd langs de Lange Weg 8 te Ossenisse.

Te midden van deze groene oase worden de paringen voorbereid en gestuurd.

Dit aangepast terrein werd aan het R.K.H.vzw in erfpacht gegeven door Staats Bosbeheer van Nederland.

Tijdens het paringsseizoen van half mei tot half augustus mogen er geen vreemde bijenrassen in de buurt opgesteld worden. Ze kunnen de zuiverheid van de bevruchtingen ernstig schaden. Het is dan ook een absolute noodzaak erover te waken dat tijdens deze periode geen bijenkolonies naar de streek worden gebracht of in de streek worden verplaatst. De plaatselijke imkerij is hiervan op de hoogte en van hen wordt dus respect en descipline verwacht.

Nieuwkomers moeten vlug worden ontdekt en onder de arm genomen om ze te voorzien van het bedoelde bijenras.

Koninginnen hebben een paringsruim nodig van ongeveer 400km2 (bijenwoning centraal opgesteld) Darren en koninginnen kunnen zich tijdens de paringsvlucht meer dan 10km van de kast verwijderen!

Zonder hulp van de plaatselijke imkerij kan het dus mis gaan.